Doğruya Ulaşmak


Dış dünyada ayırımına varabildiğimiz şeyler ve olgular, kendi ‘gerçeklik haritamızın’ eseridir. Bir başka deyişle, her birimiz dış ve iç dünyalarımızı, kendi duyusal filtrelerimizden geçirerek algılar. Fiziki bilimlerin doğrularının bile algılayandan bağımsız olmadığını Einstein’ın Görecelik Kuramı ve onu takip eden Kuantum Fiziği kanıtlamıştır. Bir anlamda hasta ve hastalık davranışlarının ne denli değişken olduğunu, hatta bazen tıbbi kurallara göre açıklanamaz boyutlarda olabildiğini en iyi siz doktorlar ve diğer sağlık personeli bilir.

Hastahanenizin Acil Servis sorunlarının ne olduğu ve nasıl çözüleceği, hastalara ve yakınlarına verilen hizmet kalitesinin nasıl yükseltilebileceği bu araştırmanın başlıca konusu. Oldukça kalabalık ve yetkin bir grupla yürüttüğümüz anket çalışmaları sırasında gördük ki, kullandığımız filtreler bazen farklı, bazen benzer. Bu, çalışmamıza renk ve çeşitlilik kattığı gibi, değişik gerçeklik haritalarını kullanmamızı sağlayarak, gerçeğin çok yönlü tanımını yapabilmemize olanak tanıdı.

Anketin, tüm acil servis çalışanlarına uygulanması tarafsız, olabildiğince nesnel bir tablonun çıkmasına yardımcı oldu. Verilen yanıtların istatistiksel sonuçları bir yana, serviste çalışan insanların, bilgi ve ufuk zenginliğini yansıtması açısından da son derece verimli oldu. Çıkan sonuçlar, tablo, grafik ve yorumları ile birlikte bu raporda size sunulmaktadır. Burada kısaca şöyle özetlenebilir: unumuz, yağımız, şekerimiz var, ama helva yapıp yiyemiyoruz. Bu durum, takdir edersiniz, Türkiye’nin genel durumundan çok farklı değil.

Acil serviste hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi için, araştırmanın sonuçlarının, hasta ve hasta sahiplerinin şikayet, memnuniyet ve beklentileri ile de tamamlanması gerekir. Bu bilginin yazılı olmasa bile büyük ölçüde dağarcığınızda olduğunu sanıyorum. Öte yandan, hatırlamamızda yarar olan vazgeçilmez bir nokta, kendisi iyi hizmet almayanların, iyi hizmet vermelerinin çok zor olduğu. Bu araştırmayı isteyen, önayak olan Doç. Dr. Ünal Kuzgun, bütün parçaları birleştirecek ve sizlerin desteği ile helva yapılmasını sağlayacak irade ve önderliği temsil edecektir inancındayım.

Bilgi çağının anlamı, bilginin özgür dolaşımı, bilgiye ulaşmada fırsat eşitliği ve bilgiye değer katarak ‘know-how’a dönüştürmektir. Acil servis çalışanlarının hemen tümü, böyle bir bilgilenme ve uygulamaya olan isteklerini ve yapılacak iyileştirme çabalarına aktif olarak katılma arzularını belirtmişlerdir. Gerekli önderlik ve irade ile Şişli Etfal hastahanesi topluluğu bu işin üstesinden gelecektir.

Son olarak, bu araştırmanın yürütülmesi konusundaki payım ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çoğunuzun bildiği gibi, hastahanenizle öncelikle ‘akrabalık’ bağlarım var! Daha da önemlisi ise, zaman zaman hastahanenizin sayısız doktoru, hemşiresi ve diğer personeli sağlığıma kavuşmama yardımcı oldular. Bu vesileyle, araştırmadaki katkım hepinize duyduğum minnet borcuna ufak bir karşılık olduysa ne mutlu bana.

Şule N. Aytaç, PhD

Sosyolog- Yönetim Danışmanı