Basın Yayın Sitesi, Çam Sok, A 20, Zekeriyaköy /İstanbul 
Tel/Faks: (212) 201 5144

Cep: 0532 2
48 05 09

e-posta:
suleaytac@nlp.gen.tr & ideegitim@nlp.gen.tr
Web:
www.nlp.gen.tr


DOĞUM YERİ
Mersin

 EĞİTİM                                 

1969/1970                         : T.E.D. Ankara Kolejini bitirdi.

974 Lisans                         : O.D.T.Ü. Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümünden şeref derecesi ile mezun oldu. 

1976 Master                       : University of York (İngiltere), Sosyoloji Bölümünden “Modernleşme ve Sosyo-Ekonomik Değişme                                  Teorileri” üzerine yazdığı tezle Master Derecesini aldı.

 1981 Doktora                    : University of York (İngiltere), Sosyoloji Bölümünden “Emek Süreci ile Bilinç
                                               Arasındaki İlişkininTürkiye’de bir Fabrika'da irdelenmesi” konulu tezle doktora derecesini                                                aldı.

KONUŞTUĞU DİLLER     : İngilizce - Hem yazma hem konuşma dilinde mükemmel derecede .                                                 Francızca - Orta derecede okur ve konuşur.                  

 İŞ DENEYİMİ                      : Halen sahip olduğu İDE Danışmanlık Şirketi ile Yönetim Danışmanlığı yapmakta ve                                                  İşyerlerine Yönetim ve İletişim Becerileri, Müşteri-Odaklı olma ve yeniden yapılanma ve                                                 daha  birçok konuda seminerler vermektedir. 

: Ayrıca hepsi uluslarası olan the FORUM Corporation, Forum Europe Ltd., CMI (Change Masters International), Hemsley-Fraser ve Global Excellence ‘ın
Yönetim Danışmanı ve Eğitmeni.

                                                NLP (Neuro Linguistic ProgrammingTM - Nöro Dilbilimsel Programlama) ‘Master Practioner’ (Uzman uygulamacı) ve Eğitimci dereceleri sahibi.

Ağustos 1995 -  Ağustos 1996:
B.M. İnsan Yerleşimleri Habitat II Kent Zirvesi, Sivil Toplum Kuruluşları Forum Direktörü.

Ocak 1992 - Nisan 1994    : İstanbul Anakent Belediyesi İştirak Şirketlerinden BELBİM A.Ş.’nin
                                                 Genel Müdürlüğünü yaptı.(Bilgi İşlem Sanayi veTicaret)                                      

                                                Aynı süre içerisinde Marmara Üniversitesi İşletme    Fakültesi 4.Sınıf öğrencilerine İngilizce olarak   “Management Thinking” ve Organisational Behaviour  bölümü Master / Doktora öğrencilerine de “Industrial Sociology” dersleri verdi.

Haziran 1991 - Aralık 1991: Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri    (Serbest).

 Aralık 1989 - Mart 1991      : Programmes France S.A. Şirketinin Genel  Müdürlüğünü yaptı. Bu şirket,
Merkezi İngiltere’de   olan Programmes Group Ltd. (U.K.)’in Fransa Kolu olup; Pazarlama, Danışmanlık ve
Eğitim
hizmetlerini özel ve kamu kuruluşlarına vermektedir.

Aynı dönem boyunca şirketin, İngiltere ve Fransa dışında İtalya ve Hollanda’yı da kapsayan Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi idi.

1986 - 1989                          : Londra’da Programmes Group Ltd.’in Kültürel   Direktörlüğünü yaptı.
Bu çerçevedeki rolü, şirket içinyeni yönetim sistemleri geliştirmek ve uygulamak, aynı zamanda insan kaynaklarını geliştirmekti.

Ekim 1986 - 1989                : Aynı grubun “Strategic Resource and Information” adlı şirketinde “Production Manager” olarak işe  başladı. Bu şirket, pazar araştırması yapma, analiz etme ve bunları stratejik kullanıma uygun hale   getirerek özellikle bilgisayar sektöründeki  müşterilerine satma konusunda uzmanlaşmıştır.

Altı ay sonra aynı şirketin Satış Müdürlüğü’ne  getirilmiştir.

1981 - 1984                          : İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği Fakültesinde, Yardımcı Doçent olarak öğretim üyeliği yapmıştır.

Bu süre içinde Sosyoloji’ye giriş, Endüstriyel Sosyoloji,  Şehir Sosyolojisi ve ek olarak İnkılap Tarihi ve Türkçe
derslerini lisans ve lisans üstü düzeylerinde vermiştir.

 YAYINLARI                          : Çeşitli dergi ve gazetelerde Endüstri Sosyolojisi, İş, Yönetim, NLP, Kadının Toplumdaki
                                                  Yeri ve diğer çeşitli  konularda makaleleri yayınlanmıştır.

 

Dr.Şule N. Aytaç