Dr. Şule N. Aytaç’ın Verdiği Bazı Seminer Konuları

 

    
      NLP Kısa Seminer Konuları

     1. NLP ile insanlarla uyum sağlama sanatı (3 gün)

     2. NLP ile sınırlarınızı keşfedin ve kaldırın (3 gün)
     3. NLP ile çocuklarınızı hayata hazırlayın (3 gün)
     4. NLP ile yaşam kalitenizi arttırın (3 gün)
     5. NLP ile özel ilişkinizdeki haz ve mutluluğu çoğaltma yolları
        (3 gün)


 

 

 

Eğitim Semineri 1 : Müşteri - Odaklı Başarı Semineri

Bu seminer, iletişim becerileri ve insan ilişkileri ağırlıklı bir pogramdır; kuruluşları sadece içe dönük bakmaktan çıkararak, daha dışa dönük olmalarını sağlar ve içeride çalışanların memnuniyetini arttırarak, "müşterilerine" daha nitelikli hizmet verilmesini kolaylaştırır.  Bu sayede rakipleriniz karşısında avantaj sağlayarak, yerinizi koruyabilir ve/veya  ilerletebilirsiniz.

Bunlara ek olarak:

* Ortak bir kimlik ve kültür sağlanmasına

* Her alanda verimliliğin ve kalitenin artmasına

* Takım ruhunun gelişmesine

* Ortak bir dil ve iletişim anlayışının oluşturulmasına, ve

* Genel bir heyecan, motivasyon ve işbirliği ortamı yaratılmasına katkıda bulunur.

Bu özelliklerinden dolayı, karma gruplar oluşturularak, en üstten en alta her meslek ve görev düzeyinin kapsanması doğru olur.  İdeali ise tüm şirketin birlikte katılmasıdır.  İhtiyaca bağlı olarak üç veya dört günlük olarak tasarlanır.
 

Eğitim Semineri 2 : Yönetim Becerileri Semineri

İlk seminerin üzerine yapılması öngörülür ve bu takdirde iki gün (aksi takdirde üç gün) sürer.  Genel yöneticilik becerileri dışında, "Müşteri-odaklı" bir kuruluşun nasıl yönetilmesi gerektiği üzerinde durulur.

Her kademedeki yöneticiler için gereklidir. Kapsadığı konular :

* Liderlik

* Güç Yönetimi

* Motivasyon

* Diğer Yönetim Becerileri

Eğitim Semineri 3 : Problem Çözme

 Esas olarak, Yönetim Becerileri seminerinin devamı niteliğindedir ve bir gün sürer.  Yöneticiler dışında, işinin bir parçası problem çözmek olan herkes alabilir.  Problem çözmenin etkin, kolay uygulanabilir bir yöntemi verilir.  Bu yöntem,  bu konudaki son 'know-how'a dayalı olarak geliştirilmiştir.

 

Eğitim Semineri 4 : Satış ve Pazarlama  Becerileri

Satış ve pazarlama ile ilgili herkesin katılabileceği bir ileri iletişim teknikleri semineridir.  İki gün sürer. Birinci gün, ileri iletişim düzeyleri öğretilir; bu aşamada, NLP (Neuro Linguistic Programming) teknikleri tanıtılır.  İkinci gün ise bunların satış ve pazarlamaya uygulanması ile diğer teknikler üzerinde durulur.  Katılacakların öncelikle, birinci eğitim seminerini almış olması gerekmektedir.


Eğitim Semineri 5 : Telefonla Pazarlama (Tele-Marketing)

Telefonla pazarlama, burada, telefonla yapılan her türlü satış, pazarlama, araştırma ve müşteri ilişkisini içermektedir (bu nedenle İngilizcesi de kullanılmıştır).  Bu bağlamda, yüz yüze pazarlama, satış veya görüşmeden farklı beceri ve organizasyon gerektirir.  Bu beceri ve teknikler, iki günlük bir seminerde kazandırılır.  Ayrıca ‘call-center’ kurulması istenirse de verilen eğitimlerden biridir.

Eğitim Semineri 6 : Pazarlık Beceri ve Teknikleri

Satış ve pazarlamadan farklı olarak, pazarlık yapmak durumunda olan herkesin katılması gereken bir günlük bir eğitim programıdır.  Herhangi bir pazarlık sürecinde her iki tarafın da istediklerini elde edebilmeleri için, bu sürecin nasıl yürütülmesi gerektiğini öğretir. Yine NLP teknikleri kullanılır.  Birinci seminere katılmış olmak şartı ile bir gün sürer.

 Eğitim Semineri 7 : Ekip Kurma ve Yönlendirme (Teamwork)

Biribiri ile kaynaşmış, işbirliği içinde etkin çalışan bir ekibi oluşturma ve sürdürme yöntemleri üzerinde durulur. Yönetim semineri almış kişilere ek bir seminer olarak sunulur; yine de sadece bir proje çerçevesinde ekip kurma durumunda olanlara da verilebilir.  Birinci Semineri almış kişiler için yine, bir günlüktür. 

Eğitim Semineri 8 : Etkin Toplantı Yönetimi

Toplantı yönetme durumunda olan herkes için önerilir.  Amaç, toplantıya doğru hazırlanmak ve yönetmekle, istenilen sonuca en kısa zamanda ulaşmayı sağlamaktır.  Bunun nasıl yapılacağı, ek bir günlük süre içinde, uygulamalı olarak öğretilir.

Eğitim Semineri 9 : Antrenörlük(Coaching) Becerileri ve Eğitim Semineri

10 : Liderlik

Bu iki konu, müşterinin hem kurumsal, hem de kişisel ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda ‘taylor-made’ olarak sunulur.  Her ikisi de, ‘İnsan İlişkileri Becerileri’ ağırlıklıdır; Liderlikte, Strateji Oluşturma gibi isteğe göre eklenen modüller de vardır.