NLP Nedir?


Düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere ulaşmak için bu unsurların  nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır.
Günümüzde hızla yenilenen iş ortamında sıradan ve bilinen yöntemlerle çalışanların kendilerini değerlendirmeleri ve içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmaları oldukça güçtür. Geleceğin anahtarı kişilerin içinde saklıdır. Onların düşünce ve davranışlarını ve iç çatışmalarını yönetmedeki ustalıkları, parlak, yaratıcılığa ve işbirliğine dayalı bir geleceğin kapılarını açacak; çağa ayak uyduranlar ile yarışı terk etmek zorunda kalanlar arasındaki farkı yaratacaktır.
İş dünyasında egemen olan kültür, özellikle yüksek konumlardaki yöneticilerin kültür ve tutumlarının dışa vurumudur.                                                                                    

Başarma güdüsü kişinin içinden gelir. Sizin de başarınız, düşündüğünüz, söylediğiniz ve yaptığınız her şeyde mükemmelliğe erişebilmenize bağlıdır. 

NLP, seçtiğiniz beceriye özgü mükemmellik kavramını tanımlayabilmenizi sağlar ve size hedefinize erişmek için özgün ortamınızda izlemeniz gereken yolun haritasını sunar. 

·Öğrenme sürecinizi hızlandırır. Böylece değişimlere ayak uydurmanın ötesinde, değişim yaratmanızı, ilgi ve çalışma alanınıza uygun yönetim biçimini bulmanızı sağlayacak bilgi dağarcığınız oluşur.

·İş çevrenizde ve özel yaşamınızda yapıcı etkileşimler kurmanıza yardımcı olur.

· Duyarlılığınızı artırarak, davranış ve tutumlardaki titreşimleri sezinleyip yorumlamanızı sağlar.

· Seçeneklerinizi artırır, etki alanınızı genişletecek esnekliğe ulaşmada sizi destekler.

·Çevrenizi işbirliğine yönlendirip, bağlılık, coşku gibi duygular uyandırarak ışık saçarsınız.

· Duygu ve düşünceleriniz yönlendirerek iç dünyanızın sahibi ve geleceğinizin mimarı olabilirsiniz.

· Bilinçaltını hareketlendirerek onun gücünü ve kaynaklarını kendi yararınıza kullanabilirsiniz.

 NLP’nin Kullanım Alanları

 ¨       Kişisel gelişim

¨       İş dünyası / Yönetim

¨       Eğitim

¨       Psikolojik danışmanlık

¨       Satış

¨       Spor ve gösteri sanatları

 

NLP Nasıl İşler?

 NLP incelemelerinde sözlere pek önem verilmez . NLP insan davranışlarını birlikte biçimlendiren bilinçaltı ve bilinç-üstü süreçlerdir. Çeşitli alanlarda üstün başarı sergilemiş kişilere başarılarının kaynağı sorulduğunda alınacak yanıtın gerçekle ilgilisi olmayabilir.

 Başarının anahtarı çoğu zaman bilinçaltında gizlidir.

 Neyin nasıl işlediğini sorgulayan ve gerektiğinde bu bulguyu kullanan NLP , verilen hedef belirleme, motivasyon, liderlik, etkili iletişim vb. pek çok eğitimi kalıcı ve uygulanabilir duruma getiren son derece etkili yöntemler bütünüdür. Bu yöntemlerin farklılığı gözle görülür biçimde sağlayan bir özelliği vardır.

NLP İlkeleri

 NLP gelişme süreci içinde kendi kültürünü oluşturmuştur. Bu kültürün öğeleri şöyle sıralanabilir.

 · NLP sizinle başlar. Kendinizi yönlendirmeyi başardıktan sonra çevrenizi yönlendirmeye başlayabilirsiniz. NLP yöntemlerini ve öngördüğü düşünme biçimini tanıdıktan sonra çevrenizde etkin olabilirsiniz.

·Bilinçsiz süreçler bilinçli süreçlerden daha güçlüdür. NLP hem bilinci, hem de bilinçaltını hareketlendiren yöntemler sunar. NLP öğretisi, hızlandırılmış eğitim teknikleri kullanıldığı için etkili, çabuk ve kalıcıdır.

· Kimliğiniz, inançlarınız, sözleriniz ve davranışlarınız arasındaki tutarlılık kişisel başarınızın  temelini oluşturur. Deneyimli bir NLP eğitmeninin içtenliğinde, sunduğu ipuçlarının, seçtiği simgelerin onun gerçek kişiliğini yansıttığından emin olabilirsiniz.

 

giriş sayfasına dönmek için tıklayın
ana sayfa