Bireysel Gelişim


Uzun yıllar boyunca çok sayıda insanla çalıştım:  hemen her yaştan, çok farklı sorunları olan ya da kendilerinde değiştirmek istedikleri farklı yönler bulunan bazı vakalar ilkti benim için bana başvurduklarında; bazen NLP tekniklerinin işe yarayıp yaramayacağını bile bilmeden başladım o kişiyle: yine de başardık birlikte.  Çünkü NLP’nin düsturları sağlam ustalıkla kullanıldığında:  NLP her şeyden önce, ‘hayatta her şeyin mümkün olduğuna’ dair bir yaklaşımdır.

NLP BİR TUTUMDUR…
Merak ve serüven duyguları ve yeni beceriler öğrenme arzusu ile birini ne tür iletişimin etkilediğini ve bilmeğe değer şeyleri öğrenerek…hayata, ender bulunan ve benzersiz bir öğrenme olarak bakmak ile karakterize edilen bir tutumdur.

NLP BİR METODOLOJİDİR…
Tüm davranışların bir yapısı olduğu genel operasyonel ön kabulüne … ve yapının modellenebildiği, öğrenilebildiği, öğretilebildiği ve değiştirilebildiği (yeniden Programlanabildiği)’ne dayalı bir yöntemdir.  Neyin yararlı ve etkin olduğunu bilmenin yolu algılama becerileridir.

NLP yaratıcı bir TEKNOLOJİ olarak gelişerek uygulayanlara bilgi ve algılamaları öyle yollarla organize etmeyi sağladı ki, onlar, bir zamanlar havsalalarının bile almadığı sonuçlar elde ettiler.

Fobiler / Korkular

‘NLP ile dünyada fobileri hallettik’ der Richard Bandler.  Benim ilk fobi vakam 34 yaşında bir kadının kan görünce bayılma fobisi idi.  45 dakikalık seans sonunda elinde bir tüp kan hediyesi ile büromdan ayrıldı.

En sık rastlanan diğer fobiler / korkular:  

 • Uçuş / uçak
 • Kedi- köpek – yılan – böcek
 • Sınav
 • Sahne / topluluk önünde konuşmak
 • Sosyal fobi / çekingenlik /kendini ifade etmek
 • Trafik / araba kullanmak
 • Tek başına kalamamak / karanlıkta olamamak (veya yatamamak)
 • Cinsellikle ilgili korkular

Bunların hepsi ve diğerleri, NLP ile başarıyla, hızla ve kolaylıkla gideriliyor.

Konuşma Bozuklukları

Nedeni fizyolojik olmayan kekelemelerde de NLP tekniklerini başarı ile uyguladım.

İlk vaka geldiğinde şöyle düşündüm;  ‘bu da insan beyninin kontrol ettiği bir şey değil mi?  O halde NLP teknikleri işe yarar.’  Ve yaradı da.  Çoğu kez bu tür vakaların altında korkular, otorite figürleri ile ‘konuşamama’ sıkıntısı gibi nedenler çıktı.  Onları hallettiğimizde, çoğu kez konuşma da kendiliğinden akıcı hale geldi.

İstenmeyen Alışkanlıklardan kurtulmak

NLP’nin başarı ile uygulandığı bir başka alan da bu.  Bu tür bir ‘alışkanlıktan’ kurtulmak için baş vuranlarla çalışmayı kabul etmek için bir tek şart koşuyorum:  bu sonucu gerçekten istediklerinden emin olmaları.  Çünkü ne yazık ki, ‘doktor dediği için’ yapılan bu tür girişimlerin başarı şansı düşük oluyor.  Kişinin kendisi, bu sonucu istediğnden %100 emin olmalı, karar vermiş olmalı.  O zaman istenen sonucu elde etmek çok kolay. 

 • Sigara Bırakmak
 • Fazla kilolardan kurtulmak
 • Tırnak yemek
 • Çeşitli takıntılı davranışlar
 • Birine duyulan takıntılı tutku

İnsanın kendisi ile ilgili olumsuz düşünce, inanç ve tutumları 

Neyin doğru / yanlış olduğuna dair inandıklarımız kaderimiz haline geliyor.  Bunu bir şekilde yaşamamış insan yoktur sanırım. Bu tür inançlar çeşitli biçimlerde tezahür eder.  Kişiyi kısıtlar, hayatta elde etmek istediklerinin önündeki en büyük engelleri oluştururlar.  Doğallıkla, kendi hakkımızdaki olumlu düşünce ve inançlarımız da güçlü motivasyon sağlarlar. Her iki tutumun da kayıtları var zihnimizde.  O halde neden bizim için destekleyici olan kayıtları, istenmeyenlerin yerine koymayalım ki? 

 • Özdeğersizlik / özgüvensizlik
 • ‘Yapamam / edememler’
 • Eski yara / acılardan kurtulamayacağına inanmak
 • Başlarına gelen her olumsuzluğu hak ettiğine inanmak

‘Davranış Bozuklukları’

Bu başlığı tırnak içine aldım çünkü biz NLP’de hiçbir davranışın bir ‘bozukluk’ olduğuna inanmayız. Her davranışın geçerli olduğu ve kişi için olumlu bir sonuç yarattığı bir vbağlam vardır.  Zaten kişi bu nedenle o davranışı bir zaman, bir yer ve bağlamda benimsemiştir. O halde beynimize öğretmemiz gereken şey ‘şimdi değil sevgili beynim, şimdi değil’ olmalı.  Ya da ‘her zaman değil sevgili beynim, ben istediğim zaman’ demek olmalı.

 • Kıskançlık
 • ‘Güya’ konsantrasyon’ bozukluğu
 • Ders çalışamamak
 • Sorumluluklarını yerine getirememek.

Cinsellik

Yine kaynağı fizyolojik olmayan cinsel sorunlar NLP teknikleri ile giderilebiliyor.  Bu konudaki ilk vakam, bir buçuk yıldır karısı ile birlikte olamamış 30’lu yaşlarında bir adamla yaptığımız iki saatlik bir seans sonrası, sorununun tamamen giderildiği bilgisini almamla noktalandı.  Bazen, cinsellikle hiç ilgisi yokmuş gibi görünen sorunların kökeninde de, aslında sorunun cinsellikle, ya da kişinin ‘kadın’ ya da ‘erkek’ kimliği ile bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştır.  Göğüs kanseri olan bazı kadınlarla yaptığım başarılı çalışmalar, bu konuda çok öğretici oldu.

 • Fizyolojik nedenlerden kaynaklanmayan iktidarsızlık ve benzeri sorunlar
 • Cinsel kimlikle ilgili sorunlar
 • Vajinismus
 • Genel cinsel korkular
 • Tecavüz edilme korkuları

İnsana dair ne varsa NLP’nin konusudur, çünkü insan olmak demek her şeyi zihninle yapmak demektir. 
NLP’nin en kısa tanımı ise ‘kendi beynini kullanma kılavuzu’dur. O halde sizin konunuz yukarıda değinilmiş olsun olmasın, NLP sisin için de çalışabilir. Kendinize bir fırsat verin.